Integracja


 

“BAJKA” Przedszkole Integracyjne Warszawa Bielany

ul. Wrzeciono 12 lok. 4, Warszawa – Bielany

mgr Monika Tkaczyk

Dyrektor przedszkola

501 076 360


Integracja

…”Czasami by okazać tolerancje i zrozumienie wystarczy jakiś przyjazny gest,
szczery uśmiech,ciepły dotyk,zainteresowanie.
Dla jednych to tak niewiele, dla innych tak dużo…”
 

Integracja w naszym pojęciu ma na celu wzmacnianie wzajemnego poznania i akceptacji. Celem integracji w naszym przedszkolu jest stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków by mogły włączyć się w codzienne życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości, praw i obowiązków, by niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w relacjach. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju dysfunkcji ma prawo do uczestnictwa w edukacji uwzględniającej odrębne potrzeby każdego i odbywającej się poprzez stosowanie specyficznych metod i technik pracy adekwatnych do podmiotu, którego dotyczą.

Istotą integracji w naszym pojęciu jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu komfortowych warunków aby mogło w pełni realizować przewidziany w podstawie program oraz inne programy autorskie realizowane na terenie przedszkola.
W naszym przedszkolu staramy się znosić bariery psychiczne i społeczne w środowisku najbliższym dziecku, a także edukować społeczność lokalną w temacie niepełnosprawności.
Według nas to integracja rówieśnicza jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeby psychospołeczne dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Bowiem każdy człowiek ma potrzebę miłości oraz życzliwości i akceptacji, której zaspokojenie daje poczucie bezpieczeństwa i przeciwdziała izolacji oraz marginalizacji społecznej.
Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu opieki i wychowania staramy się świadomie kierować interreakcją na linii dziecko – nauczyciel oraz dziecko – dziecko mając świadomość, że nie tylko W WYNIKU SWOBODNEGO KONTAKTU dokonuje się zmiana i postęp oraz kształtuje tożsamość i uzasadnia istnienie.
Jako kadra przedszkola integracyjnego uczymy zrozumienia dla inności i odpowiedniego traktowania osób niepełnosprawnych wiedząc o tym, że w integracji nie wystarczy sam “kontakt z” .
W procesach terapii odchodzimy od restrykcyjnego behawioryzmu (choć wykorzystujemy jego elementy) znając za wartościowe tylko te zachowania, które powstały z wewnętrznej potrzeby dziecka, a nie jako wyuczona czynność będąca odpowiedzią na prowokujące zachowanie terapeuty.
Jako jedyne integracyjne niepubliczne przedszkole w okolicy zapewniamy kameralne grupy, dwóch terapeutów, wsparcie logopedy na codzień, umożliwiamy kontakt z psychologiem, współpracujemy z licznymi poradniami zewnętrznymi.
Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania (wydawanej przez P-P) i poprzedzone wielospecjalistyczną diagnozą. Miesięczny wymiar zajęć określany jest w toku indywidualnego postępowania. Zajęcia odbywają się zgodnie  z założeniami zawartymi w planach IPET i PDW. Wierzymy, że indywidualne podejście rozwija umiejętności i talenty na miarę każdego dziecka. Sukces terapeutyczny możliwy jest dzięki wykorzystywaniu  odpowiednich metod oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, które umiejętnie dobieramy. Podążając za rozwojem technicznym sale wyposażone są w pomoce multimedialne i komputer.


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360