Opłaty

Opłaty


Opłaty

Opłaty na rok przedszkolny 2022/2023:

Opieka w godzinach 7:00 – 17:30

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1800 zł

dzieci poniżej 2,5 roku życia wpisowe – 600 zł

Dzieci powyżej 2,5 r,ż- stawka żywieniowa 17 zł dziennie

W roku przedszkolnym 2022/2023 koszt zajęć dodatkowych to 130zl miesięcznie

 

Wszystkie ceny obejmują:

  • pełne wyżywienie
  • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową (codziennie)
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne 2xtyg
  • zajęcia z języka angielskiego 2x tyg.
  • logorytmikę 1xtyg.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :

  • terapię logopedyczną 2xtyg.
  • terapię psychologiczną 2xtyg.
  • terapię z pedagogiem specjalnym 2xtyg.

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360