Kontakt


 

Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360

Sylwia Pachołek – Dąbek – 690318024


Przedszkole BAJKA Bielany

ul. Wrzeciono 12/4, 01-961 Warszawa