Kontakt


Dyrektor Monika Tkaczyk: 501 076 360

Wicedyrektor Olga Stawska: 695 984 958