OpłatyOpłaty

Atrakcyjna cena 1150 zł z wyżywieniem

DZIECI Z ORZECZENIAMI 0 ZŁ CZESNEGO PRZEZ CAŁY ROK!

Rok przedszkolny 2021/2022:

Opieka w godzinach 7:00 – 18:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1350zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 1150zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 0 zł przez cały rok.

Opieka w godzinach 7:00 – 13:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 950 zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 800 zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 0 zł przez cały rok

 

W przypadku zapisu rodzeństwa oferujemy rabat w wysokości 10% od sumy opłat.

Jednorazowa opłata wpisowa – 500 zł. 

Wszystkie ceny obejmują:

 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową (codziennie)
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne 2xtyg
 • zajęcia z języka angielskiego 2-3x tyg.
 • logorytmikę – 1xtyg
 • opiekę psychologa i logopedy

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :

 • terapię logopedyczną 2xtyg.
 • terapię psychologiczną 2xtyg.
 • terapię z pedagogiem specjalnym 2xtyg.
 • terapię SI (jeśli jest ona zawarta w orzeczeniu)
 • terapię ręki (jeśli jest ona zawarta w orzeczeniu)
 • zajęcia TUS – Trening Umiejętności Społecznych – 1xtyg

Przedszkole na godziny/ karnety:

W naszej Bajce proponujemy pozostawienie dzieci na godziny w cenie 13 zł/godz.
Istnieje również możliwość wykupienia większej ilości godzin w formie karnetu – od tego roku dajemy Państwu możliwość dostosowania godzin do Państwa potrzeb.

Przy zakupieniu więcej niż 40hopieki nad dzieckiem – 12 zł/godz.

Przykładowe karnety:

45h – 540zł

50h – 600zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola.

Z karnetów można korzystać maksymalnie 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy wybrac jedną z proponowanych opcji umowy tj. cało- lub półetatową.

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818

 


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360