OpłatyOpłaty

0 ZŁ CZESNEGO PRZEZ CAŁY ROK!

Rok przedszkolny 2022/2023:

Opieka w godzinach 7:00 – 17:30

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1800zł

Dzieci powyżej 2,5 r,ż- stawka żywieniowa 17zł dziennie

W roku przedszkolnym 2022/2023 koszt zajęć dodatkowych to 130zl miesięcznie

 

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci poniżej 2,5 r,ż – 600 zł. 

 

Wszystkie ceny obejmują:

 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową (codziennie)
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne 2xtyg
 • zajęcia z języka angielskiego 2-3x tyg.
 • logorytmikę – 1xtyg
 • opiekę psychologa i logopedy

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :

 • terapię logopedyczną 2xtyg.
 • terapię psychologiczną 2xtyg.
 • terapię z pedagogiem specjalnym 2xtyg.
 • terapię SI (jeśli jest ona zawarta w orzeczeniu)
 • terapię ręki (jeśli jest ona zawarta w orzeczeniu)
 • zajęcia TUS – Trening Umiejętności Społecznych – 1xtyg

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818

 


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360