Home

Przedszkole Bajka Bielany


Nasze Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Z możliwością pozostawienia dłużej za dodatkową opłatą – 12 zł za godzinę płatne przy odbiorze dziecka do rąk osoby pozostającej z dzieckiem po godzinach…


Proponujemy rodzicom, aby wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych, których celem będzie poznanie miejsca, osób w nim pracujących, zapoznanie się z rytuałami przedszkola, takimi jak powitanie, swobodna zabawa, wspólna praca i zajęcia, posiłek, czy wreszcie odpoczynek i pożegnanie.

Udział w zajęciach pozwoli dzieciom poczuć się pewniej, nawiązać relacje z innymi dziećmi i opiekunami tak, by od września mogły pójść do miejsca, które jest im znane.Integracja


…”Czasami by okazać tolerancje i zrozumienie wystarczy jakiś przyjazny gest,szczery uśmiech,ciepły dotyk,zainteresowanie. Dla jednych to tak niewiele, dla innych tak dużo…”

 

Integracja w naszym pojęciu ma na celu wzmacnianie wzajemnego poznania i akceptacji. Celem integracji w naszym przedszkolu jest stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków by mogły włączyć się w codzienne życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości, praw i obowiązków, by niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w relacjach. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju dysfunkcji ma prawo do uczestnictwa w edukacji uwzględniającej odrębne potrzeby każdego i odbywającej się poprzez stosowanie specyficznych metod i technik pracy adekwatnych do podmiotu, którego dotyczą.